Przygoda wzdłuż Sanu

Bieszczady to nie tylko góry – to przede wszystkim niezwykle interesująca, ale również tragiczna historia tych, którzy tu mieszkali i z różnych powodów musieli opuścić górskie tereny. To także wody okalające poszczególne bieszczadzkie pasma. Rzekami, które wyznaczają granice tej górskiej grupy są, od zachodu Osława oraz Osławica, natomiast od wschodu, ciągnąc się również w kierunku północno-zachodnim – San. I właśnie w dolinie tej rzeki oraz w jej okolicach znaleźć można bardzo wiele interesujących zabytków oraz pamiątek.

San

Początek bieszczadzkiej przygody

Wędrówkę zacząć powinno się bezpośrednio u źródeł Sanu, a więc w okolicach Sianek. To nieistniejąca już dzisiaj wieś, która dawniej, przed wojną, była bardzo popularna, choćby wśród miłośników narciarstwa. Działało tam kilka wyciągów, przybywali doń narciarze z różnych stron. Niestety, późniejsza historia sprawiła, że wieś się wyludniła. Do dnia jednak zachowały się w niej zabytki w postaci nagrobków dawnych możnowładców i mieszkańców tamtejszej ziemi; miejsce nazwane zostało Grobem Hrabiny. Idąc dalej wzdłuż Sanu, dotrzemy w okolice Mucznego. Sama wioska położona jest wprawdzie nad potokiem Mucznym, niemniej jednak od Sanu dzieli ją bardzo niewiele.

Warto doń zajrzeć głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, znajduje się tam zagroda pokazowa żubrów. Otwarta jest przez cały rok i każdy może bezpłatnie doń wejść po to, żeby zobaczyć nic innego, jak właśnie żubry. Poza tym w okolicach wsi funkcjonują wciąż retorty, czyli piece, w których produkuje się węgiel drzewny. Pracują przy nich tak zwani smolarze. Coraz mniej już takich miejsc na mapie naszego kraju, dlatego są tak interesujące.

Nad Sanem położone są także jedne z najpiękniejszych cerkwi Bieszczadów. Smolnik nad Sanem wpisany został na listę światowego dziedzictwa UNESCO – to jedna z trzech zachowanych na polskich ziemiach cerkiew typu bojkowskiego. Druga jest cerkiew w Chmielu, również warta zobaczenia, głównie ze względu na to, że wybudowana została w narodowym stylu ukraińskim, a więc na planie krzyża greckiego.

Perła Bieszczadów - komfortowe noclegi w Bieszczadach dla Ciebie i rodziny